Esence 27-38

VODA Z LÉČIVÝCH PRAMENŮ (ROCK WATER) - 27

Tato esence je pro lidi, kteří jsou velice přísní ve svém způsobu žití, upírají si mnoho radostí a potěšení života, protože si myslí, že by to rušilo jejich práci. Jsou na sebe tvrdými mistry. Přejí si být zdraví, silní a činní a udělají cokoli, čemu věří, že je v tomto stavu udrží. Doufají, že budou příkladem, který se bude ostatním líbit a že se poté budou moci držet jejich myšlenek a proto být lepší. Hrají si na mučedníky, ukazujíce svůj nesouhlas tak, že slouží druhým jako následováníhodný příklad. Nemají rádi lajdáckost a lenivost. Nikomu však nic nevnucují. Jejich železná disciplína může vést k mučení (např. přísné dodržování diety, cvičební program, pracovní postup, duchovní disciplíny). Těžko přijímají pochvalu, to co umějí, berou jako normální věc. Záleží jim na názoru ostatních na sebe sama. Potlačují svoje osobní potřeby, svou sexualitu, vitalitu. Ve všem, co dělají, vyžadují dokonalost.

Jsou upjatí a pyšní na svůj strohý životní styl. Nikdy by tento květ nepotřebovali, kdyby se jejich normy nestaly tak krutými a neoblomnými, že si jimi odepírají i tu nejmenší radost ze života. Nejsou vnitřně šťastní, obětovávají se, potlačují své touhy, přání, potřeby a cítí se sebou zklamaní, pokud se jejich vysoké ideály nenaplňují. 

Pomoc od esence

Jsme schopni měnit vlastní názory a vzdát se svých oblíbených teorií. Učí nás "kašlat" na názor druhých. Nemáme na sebe tak tvrdé požadavky. Umíme se pochválit, začínáme být otevření a tolerantní. Podporuje ženskou stránku jak u ženy, tak i u muže. Podporuje mírnost a něžnost. Začínáme být shovívavější k ostatním a chápeme, že změny se nedají vynutit.

Nemoci a neduhy

Břišní slinivka - poruchy způsobené tvrdou disciplínou

Děti (problémy) - dítě se trestá za své nezdary

Dogmatismus - u vegetariánů, alkoholiků, z náboženských důvodů

Fanatismus - zatvrzele zaměřený na jedinou oblast (např. politiku, způsob stravy, aj.)

Játra, žlučník - zápal, žlučníkové kameny

Klouby - ztvrdlost, revmatické bolesti

Menstruace - při nepravidelném cyklu

Poruchy stravování - z velké přísnosti nebo asketického postoje


CHMEREK ROČNÍ (SCLERANTHUS) - 28

Tato esence pomáhá těm, kteří trpí nerozhodností. Tito lidé se nedokážou rozhodnout mezi dvěma věcmi ať už v každodenním životě, nebo když se jedná o důležité rozhodnutí. Toto dilema vzniká, kdykoliv si mají z něčeho vybrat. Neptají se ostatních na radu, ale váhají v sobě, bojí se rozhodnout. I když si nakonec vyberou, stále mají pochybnosti, jestli si vybrali dobře. Jejich nálada je díky tomu proměnlivá a kolísá mezi extrémy. Chybí jim vnitřní vyrovnanost a rovnováha. Tato esence se hodí vždy, když dochází k prudkým změnám nálady - opakují se stavy radosti a pláče, laskavosti a hněvu atd. Pomáhá také při nevolnosti z cestování, když vozidlo příliš natřásá.

Pomoc od esence

Stabilizuje naše nálady a získáme vnitřní sebejistotu při rozhodování. Dokážeme se rozhodnout bez pochybností a máte radost z naší volby. Dokážeme cítit, co opravdu chceme a uskutečnit to. Nebojíme se reagovat spontánněji.

Nemoci a neduhy

Cestovní nemoc - ze změny ovzduší, jízdy autem, z lodě, atd.

Hektika - aby dotyčný nic nezmeškal a nic mu neušlo

Jetlag (pásová nemoc) - u klimatických změn a náhlých změn teploty okolí

Klimakterium - s nečekanými náladami a přecitlivělostí

Koncentrace (poruchy) jedinec nechce vidět jádro problému

Ledviny - těžkosti způsobené neschopností rozhodnout se

Počítač - jedinec těžko snáší práci na počítači

Pokožka - podrážděná pokožka, nepříjemné svědění přichází a odchází podle aktuálního nervového stavu; bradavice, ekzémy, svědivé fleky

Roztěkanost, roztržitost - z obavy něco propásnout

Sluchové problémy - v důsledku chybějícího zájmu o okolní dění

Výchova - velmi přísná, bez volného prostoru


SNĚDEK OKOLIČNATÝ (STAR OF BETHLEHEM) - 29

Tato esence je pro lidi, kteří prožívají duševní nebo fyzické trauma způsobené následkem nehod, úmrtí blízkého, náhlého zklamání nebo šokem. Tito lidé prožili zděšení či hrůzu a nyní cítí vnitřní otupělost a prožívají tichou bolest. Jejich životní energie je zablokovaná. Duševní otřes může přetrvávat a projevit se různými způsoby někdy i mnoho roků po příčinné události. Může se jednat o bolest, kdy nám zemřel někdo velmi blízký a nejsme schopni se přes to přenést. Stejně tak se může jednat o šok, který zažije např. žena, která se zamiluje do muže, který se pak změní v agresivního a kritické manipulátora.

Pomoc od esence

Pomáhá nám neutralizovat následky šoků a lépe zpracovat danou situaci. Pomůže nám pochopit smysl osudových zážitků a poučit se z nich. Pomáhá osvobodit mysl od smutku. Dodává útěchu a úlevu při bolesti a zármutku. Získáváme novou životní sílu a vnitřní oživení. Naše energie znovu volně proudí.

Nemoci a neduhy

Agresivita - po nepříjemném zážitku

Alergie - spojená s neschopností přijmout daný stav, pacienta nelze utišit

Astma - při překonaném traumatu je pacient rezistentní vůči terapii způsobené traumatem

Břišní slinivka - poruchy způsobené prožitým šokem či traumatickým zážitkem

Drogy - užívané ve snaze zvládnout život a mít sílu v nepříjemných situacích

Epilepsie - s psychickými a tělesnými traumaty

Imunitní systém (poruchy) - jakkoliv malý neduh se léčí pomalu a dlouho

Ischias - vyhřeznutí nebo posunutí obratlů

Kašel - chronický, způsobený nezpracovaným traumatickým zážitkem

Koncentrace (poruchy) - po těžkém zážitku

Kontakt s lidmi (problémy) - po špatné zkušenosti či nedostatku sebedůvěry

Ledviny - onemocenění ledvin po prožití značného šoku

Menstruace - při silném krvácení

Nemoc - při psychosomatických bronchiálních nemocech

Operace - před a po operaci proti fyzickému i psychickému šoku (např. uměle ukončené těhotenství)

Plíce - po akutní embolii na překonání šoku

Porod - duševní trauma před porodem, v jeho průběhu a po něm

Rakovina - diagnóza vyvolala šok, dotyčný se bojí smrti; je pro člověka psychickým traumatem

Srdce - funkční porucha způsobená v hluboko ležícím traumatu

Trávení - překyselenost žaludku

Zklamání - nezpracované zklamání se šokem a žalem

Žaludek (problémy) - dotyčnému je všechno zátěží


JEDLÝ KAŠTAN (SWEET CHESTNUT) - 30

Tato esence je pro lidi, kteří prožívání mučivou duševní úzkost a beznadějnou zoufalost. Mají pocit, že došli na své vlastní hranice a dochází k zhroucení celé duše i těla. Zdá se jim, že v životě jim už nic nezůstává a jsou takoví smutní, zlomení a zubožení, že si mohou přivodit fyzické těžkosti. Cítí se nešťastní, že si někdy přejí zemřít i když o sebevraždě vážně neuvažují, neboť nevěří, že smrt by je mohla vyléčit z jejich bolesti. Nenacházejí východisko ze své vnitřní temnoty a život jim nepřináší žádné potěšení. Budoucnost se jim jeví jako tmavá a naprosto beznadějná. Svou životní situaci by mohli označit jako období temna.

Pomoc od esence

Dodává nám novou vnitřní odvahu čelit životním situacím s jasnou hlavou a pozitivním přesvědčením. Získáváme vnitřní klid a jsme schopni se smířit s danou situací, aniž bychom se hroutili. Objevujeme svoje vnitřní světlo a začínáme mít důvěru ve vyšší vedení. Dokážeme si říct o pomoc a poučit se z krize.

Nemoci a neduhy

Horečka - s delirantními stavy

Infarkt - po příhodě

Operace - po těžké operaci

Potrat - pochybnosti, bolesti srdce, těžké deprese po potratu

Rakovina - v situaci, kdy člověk nekonečně pochybuje

Víra - ztratil víru v důsledku neustálých pochyb a nyní se cítí na konci svých sil

Zármutek lásky - navozuje v člověku hluboké pochyby


SPORÝŠ LÉKAŘSKÝ (VERVAIN) - 31

Tato esence je pro lidi, kteří jsou hyperaktivní a nejlépe se jim pracuje pod tlakem. Většinou se jedná o bojovníky za menšiny (petice, demonstrace) a mají velkou potřebu vyjádřit svůj názor, když s něčím nesouhlasí. Velmi se zajímají o takové oblasti života jako je životní prostředí, politika, náboženství, hlad ve světě, bydlení a chudoba. Tito lidé jsou velkým přínosem pro lidstvo, problém ovšem nastává, kdy najednou cítí, že jim uniká jejich vlastní život, neboť se zajímají spíše o ostatní. Cítí pak frustraci a hněv, když se jim nedaří vyřešit problémy druhých. Obvykle pracují současně ve více zaměstnání a jejich mysl je už dopředu zaměstnaná tím, co mají v nejbližší době udělat. To může zase vést k špatnému spánku a vnitřní nespokojenosti či napětí.

Esence je vhodná pro lidi, kteří mají fixní principy a představy, které jsou podle jejich vnitřního přesvědčení absolutně správné a které zřídkakdy mění. Jejich neústupné odhodlání může vést k přetížení a k silnému vnitřnímu napětí až křečovitému stažení. Jejich přehnaná snaha i v nepatrné činnosti je často vede až za hranice vlastních sil.

V zásadních diskusích reagují lehce frustrovaně, podrážděně nebo rozzlobeně.

Esence je také vhodná pro lidi, kteří se velice rychle pro něco nadchnou, ale u ničeho nevydrží dlouho.

Pomoc od esence

Jsme schopní si odpočinout a soustředit se pouze na jednu věc. Začínáme chápat, že k dosažení jednoho cíle existují různé cesty. Rozpoznáme, kdy naše misionářské chování vůči okolí je přijímáno a kdy zase spíše škodí. Necháváme ostatním jejich názory a přesvědčení, aniž bychom se s nimi hádali o naší pravdě.

Nemoci a neduhy

Diskuse - nekonečně diskutuje, aniž by to neslo výsledky; emocionálně diskutuje a nepustí druhé ke slovu

Entuziasmus - přehnaný

Fanatizmus - provázený neustálým nadšením

Hněv - způsobený přílišnou horlivostí

Hyperaktivita - všeobecně jak u dětí tak dospělých

Krk - při bolesti krku a hrtanu

Migréna - v důsledku vnitřního napětí a strnulosti

Nervozita - s tikem jako projevem vnitřní křečovitosti; dotyčný má odjakživa nervozní povahu a rychle mluví

Nespavost - ze stresující usilovnosti; z vnitřního napětí

Porod - uměle prodlužovaný, např. u císařského řezu


VINNÁ RÉVA (VINE) - 32

Tato esence je pro lidi, kteří chtějí dominovat ostatním a své schopnosti využívají ke komandování druhých. Touží po moci, dokonale znají své záměry a bez rozpaků rozhodují a berou zodpovědnost za sebe i za druhé. Jsou ctižádostiví a odhodlaní, dovedou se s jistotou vypořádat se životními problémy. Rádi rozkazují a spíše řeknou "uděláte TOTO", než "mohli byste to udělat takto?" Negativním rysem těchto lidí je krutost a bezohlednost, od ostatních vyžadují poslušnost. Je to jedna z mála esencí, kterou lidi nebudou vyhledávat, aby změnili své chování. Spíše se k této esenci dostanou až díky vážné nemoci.

Pomoc od esence

Začínáme objevovat dobro v sobě i v ostatních. Dokážeme povzbudit a vést ostatní bez komandování. Stáváme se rodilým vůdcem s přirozenou autoritou, aniž bychom si něco vynucovali. Svoji moc a sílu dokážeme využít pro dobro lidstva. Respektujeme prostor ostatních a dáváme jim svobodu.

Nemoci a neduhy

Agresivita - jako prostředek dominance

Astma bronchiale - základní prostředek při astmatu

Brtalita - u děti, které lze označit jako malý diktátor

Ctižádost - získat moc nad jinými; bezohledná ctižádost

Diskuze - jedinec žádnou nevede, protože má vždycky pravdu

Egocentrismus - zná jen vlastní spravedlnost a přesvědčení

Fanatizmus - u dogmatiků

Hněv - způsobený přehnanou ctižádostí

Hyperaktivita - u dětí, které potřebují zvláštní pozornost, mají hodně energie a jsou agresivní

Imunitní systém (poruchy) - při přehnaných reakcích imun.sys.

Klouby - degenerativní onemocnění

Migréna - u velmi silných osobností

Násilí - po projevech sadismu či masochismu; u bitých dětí, které chtějí prosadit svou vůli

Prokrvení - nedostatečné v nohou

Rodiče - pro rodiče chronicky nemocných či invalidních dětí


VLAŠSKÝ OŘECH (WALNUT) - 33

Tato esence je vhodná pro toho, kdo zažívá období velkých změn, jako je stěhování do nového domu, rozvod, změna zaměstnání nebo těhotenství. Celkově je dobrým pomocníkem pro změny všeho druhu: změna fází luny a tím spojený neklid; změna počasí, které nás může přivádět do deprese, změny způsobené menstruačním cyklem; změny způsobené stářím či ztrátou přátel. Také je vhodná pro lidi, kteří mají jasné ideály a cíle, ale své plány a odhodlání si "nechají vzít" od silnější osobnosti nebo omezujícími okolnostmi, rodinou či vzpomínkami. Mají obavy z toho, co si ostatní budou myslet o jejich myšlenkách nebo činech. Mají tendenci přijímat oslabující a negativní energii od ostatních, takže pak prožívají frustraci, která nemusí být jejich. Esence pomáhá překonat spojitost s minulostí, aby život získal opět jiskru, osvobodit se od starých vazeb a vzpomínek.

Pomoc od esence

Naučíme se být věrní sami sobě, aniž bychom se nechali ostatními ovlivňovat, ať už lidmi, či situacemi. Začínáme odhodlaně následovat vlastní životní cestu. Osvobodíme se od minulosti a můžeme tak učinit změny v životě. Jsme schopni prosadit své plány navzdory zklamání, posměchu či námitkám ostatních.

Nemoci a neduhy

Akné - z hormonálních změn v pubertálním rozvoji

Hormony - všeobecně u ženských hormon. změn

Imunitní systém (poruchy) - k posílení obranyschopnosti a vnitřní stability; pro vnitřní sílu

Jetlag (pásmová nemoc) - pro lepší přijímání změn

Klimakterium - pro lepší zvládání hormonálních změn

Kouření - pomoc při odvykání

Potrat - pro pomoc ke znovu vstoupení do života po potratu

Puberta - na hromonální změny

Roztěkanost, roztržitost - ztrácení vlastního konkrétního cíle, neustálé propadání vlivů okolí

Rozvod - pomáhá vnitřně se oddělit od prožitku rozvodu


ŽEBRATKA BAHENNÍ (WATER VIOLET) - 34

Tato esence je pro lidi, kteří se od ostatních izolují, neboť mají strach z opravdové blízkosti. Můžou se nám zdát být pyšní a povýšení, ovšem je to jen jejich nevědomá obrana, jak si nenechat citově ublížit. Většinou se jedná o chytré a schopné jedince, kteří umí dobře skrývat svou nejistotu, mají rádi samotu. Při únavě a vyčerpanosti se stahují do sebe - na veřejnosti to působí chladným způsobem. Schovávají se za klidnou a trpělivou tváří, i když uvnitř cítí rozbouřené emoce. Svoje utrpení si uchovávají sami pro sebe, z toho pak vznikají deprese a smutek. Díky takovému chování se však ostatní těmto lidem časem začnou vyhýbat nebo na ně zapomínat, což vede k ještě větší osamělosti. Jejich vzhled je výjimečný a rádi zůstávají sami sebou. Jsou připravení poradit, když jsou o to požádaní, ale nepokoušejí se ovlivňovat nebo míchat se do věcí jiných, stejně nehovoří o svém zdraví nebo věcech dotýkajících se jiných.

Pomoc od esence

Pomáhá nám uvědomit si, že to jsme my, kdo je uzavřený. Začínáme být otevření a srdeční vůči druhým lidem a nebojíme se větší společnosti cizích lidí. Pomáhá nám komunikovat s ostatními a vyjadřovat své emoce. Přestáváme působit pyšně a nafoukaně. Do našeho života přichází více radosti.

Nemoci a neduhy

Ekzém - na rukou

Kontakt s lidmi (problémy) - v důsledku neblahých okolností, např. zranění či nemoci; arogantní osamělost až izolovanost z obavy před hlubším kontaktem

Ledviny - těžkosti u člověka, který nechce připustit lidskou blízkost

Nervozita - způsobená množstvím lidí

Odstup - hledá odstup od přátel či spolupracovníků; přehnaná potřeba odstupu

Pokožka - reakce pokožky na vnější událost, šupinatá pokožka

Porod - s nebezpečím potratu

Srdce - potíže způsobené vnitřní rezervovaností

Výchova - prominentní, na základě výsosného společenského postavení

Závislost - v žádném případě nechce být závislý na druhých


BÍLÝ KAŠTAN (WHITE CHESTNUT) - 35

Tato esence je pro lidi, kteří jsou zaplaveni svými vlastními myšlenkami a je pak pro ně těžké se na něco koncentrovat. Přemýšlí o svých starostech a problémech, díky tomu jsou nesoustředění, unavení, v napětí a může pro ně být těžké naladit se v noci na spánek. Neustále se vracejí k nějakému problému a nedaří se jim "vypnout mysl", i když by sami rádi. Dr. Bach Bílý kaštan nazval "květ gramofonové desky", protože úporné myšlenky, vnitřní polemika a konverzace se sebou samým se neustále opakuje jako dlouhohrající deska, je těžké ji zastavit.

Pomoc od esence

Myšlenky konečně začínají být pod kontrolou a hlava jasná. Trýznivé starosti jsou nahrazeny pozitivním uvědoměním. Dokážeme se soustředit na konkrétní věci. Cítíme vnitřní klid a mír. Máme nerušený spánek a během dne dokážeme žít přítomností.

Nemoci a neduhy

Bolest hlavy - z pocitu napětí; chronická v oblasti čela a nad očima; z namáhavého myšlení a duševního přetlaku

Fanatismus - hraničící s posedlostí

Koncentrace - dotyčný trpí nedostatkem koncentrace ve škole či v práci; odbíhání v rozhovoru od tématu; špatná koncentrace kvůli neustálým vnitřním dialogům

Nespavost - v důsledku starostí

Okusování nehtů - všeobecně

Zármutek lásky - spojený s nespavostí


SVEŘEP VĚTEVNATÝ (WILD OAT) - 36

Tato esence je pro lidi, kteří dojdou na nějakou důležitou životní křižovatku a nemůžou se rozhodnout, jakou cestou se vydat. Jinak bývají ctižádostivý a talentovaní, ale v určité etapě života najednou znejistí a nemají jasné představy a cíle, kam se dál vydat. Mají pak pocit zbytečnosti a frustrace. Např. u mládeže se používá, když se nemůžou rozhodnout, na jakou školu mají jít. Může se jednat i o pochybnostech ohledně správné volby práce. Stále jsou vnitřně nespokojeni, protože cítí, že to pořád není "ono". Mají málo odvahy rozhodnout se. Necítí vnitřní naplnění.

Pomoc od esence

Začínáme mít pozitivní myšlenky při rozhodování životní cesty a máme jasné představy o vlastním životním úkolu. Svůj talent dokážeme schopně využívat a máme vnitřní víru a důvěru v sebe sama. Přestáváme plýtvat svými schopnostmi.

Nemoci a neduhy

Ctižádostivost - dotyčný chce něco mimořádného vykonat, ale neví co

Deprese - z chybějícího smyslu života

Drogy - brané k posílení cílevědomí a důslednosti

Extravagance - velká, aby překryla vnitřní prázdnotu

Infekce - zastaví se v počátečním stadiu

Klimakterium - při těžkých náladách v období klim.

Krize středního věku - pubertální chování jako výraz nenaplněnosti; problémy se sexualitou - potřeba dokazovat si atraktivnost pro mnohem mladší

Poruchy stravování - u dětí, které jedí hodně

Puberta - nespokojenost, frustrace, bezcílnost

Roztěkanost, roztržitost - pořád cosi hledá a nemusí se soustředit na jednu záležitost


PLANÁ ŠÍPKOVÁ RŮŽE (WILD ROSE) - 37

Tato esence je pro lidi, kteří rezignovali ve svém životě kvůli nějaké nepříjemné situaci (nemoc, nevhodné zaměstnání, ztráta partnera, ..) a jsou bez energie, bez nadšení i bez radosti. Nemají chuť ani ctižádost cokoliv ve svém stavu změnit, jejich život je pouze o přežívání. Mluví monotonně, oblékají se jako šedivá myška a často u nich je vidět svěšená hlava. Nemají o nic zájem a tiše vše přijímají aniž by se pokusili zabojovat. Když onemocní, odevzdají se nemoci, pokorně se smíří s jejími následky "musí se s tím vyrovnat". Stav růže je citově plochý, necítí se ani šťastná ani smutná, ani vzrušená ani skleslá, chybí jí životní energie a jiskra. Objevuje se u nich nechuť žít.

Pomoc od esence

Startuje vitalitu a dodává našemu životu radost. Začínáme být ambiciozní a cílevědomí. Akceptujeme, že zodpovědnost za život leží v našich rukách a s iniciativou provádíme změny. Pomáhá oživit chuť do života. Máme vůli žít a aktivně se zapojujeme do běžného života.

Nemoci a neduhy

Bledost - stálá bledost v obličeji

Játra, žlučník - nezvyklá únava po jídle, vyčerpání

Krevní oběh - oslabený KO a nedostatek energie něco dělat

Porod - pro děti po císařském řezu; u potratu nebo když se dítě narodí mrtvé (pro matku); vyčerpávající porodní bolesti

Poruchy stravování - špatní jedlíci

Potrat - všeobecně

Rekonvalescence - těžká nemoc vzala člověku mnoho sil

Zápal, zánět - pomáhá akceptovat daný stav


VRBA ŽLUTÁ (WILLOU) - 38

Tato esence je pro lidi, kteří prožívají vnitřní nespokojenost kvůli sebelítosti, neboť mají pocit, že si zaslouží něco víc, než mají doposud. Mají v sobě pocit ukřivděnosti a obviňují druhé kvůli svému neštěstí. Cítí se jako oběť, která si zaslouží lepší zacházení a pochopení. Stěžují si, trucují, závidí druhým štěstí a berou ostatním dobrou náladu. Litují se a velmi těžko dokážou být šťastní a spokojení, protože "na to není důvod", vidí věci jen ze záporného úhlu. Zapomínají, že každá situace má i pozitivní stránky.

Pomoc od esence

Navrací nám radost do života a začínáme brát osud do svých rukou, aniž bychom druhé obviňovali a čekali na záchranu. Díky esenci nalezneme vnitřní klid a přestáváme druhé obtěžovat svými problémy. Pomáhá povznést se nad sebetrýzeň a osvojit si pozitivní přístup k životu.

Má zkušenost

Vřele doporučuji v situacích, kdy od svého partnera očekáváme, že nás udělá šťastnými a kdy svého partnera obviňujeme ze svého neštěstí.

Nemoci a neduhy

Agresivita - s pocitem trpkosti

Hněv - spojený s hořkostí

Játra, žlučník - poruchy důsledkem zatrpklosti a smutku

Kontakt s lidmi (problém) - dotyčný se vyhýbá kontaktu s tím, kdo jej zklamal

Nemoc - pro těžko snesitelné pacienty, kterým není nic dobré

Nenávist - vůči ostatním, plná hněvu a zlosti

Noční pomočování - ze zatrpklosti a hněvu

Pokožka - pocit svědění, vyvolávající zlost a hněv

Potrat - zahořklost a smutek po potratu

Tlusté střevo - bakterie v TS, člověk pociťuje vnitřní zášť

Trávení - nezpracovaný osud, jako by nám ležel v žaludku

Zklamání - zahořklý pohled na život, jedinec očekával od života víc

Žaludek (problém, zánět) - z vnitřního zármutku