Esence 14-26

SKOTSKÝ VŘES (HEATHER) - 14

Tato esence je vhodná pro lidi, kteří chtějí být stále středem pozornosti a ostatní tak prakticky ubíjí. Přehánějí své symptomy (nemoci, životní situace) a z maličkostí dělají extrémní věci. Potřebují publikum, aby se vypovídali, ale sami nejsou ochotni poslouchat. Mají sklon mluvit rychle a blízko obličeje posluchače. Rádi se ostatních dotýkají, drží je za ruku, jen aby si udrželi pozornost. Nechtějí být sami. Řeší pouze své problémy a ostatní lidé se jim vyhýbají. Neradi zůstávají sami, to jsou nešťastní a vyčerpaní, protože žijí z vitality druhých, odsávají jejich sílu a zanechávají je vyčerpané. Vřes se předepisuje i při úplném pohlcení či posedlosti vlastními problémy a chorobami, když se mysl nedokáže zaobírat ničím jiným. Tento květ pomáhá nemocnému odpoutat svojí mysl od sebe a přemýšlet o jiných důležitých problémech života pulzujících okolo.

Pomoc od esence

Umíme se vcítit do druhých lidí a zmírníme pozornost na sebe sama. Přestáváme se cítit osaměle. Dokážeme ostatním naslouchat a respektovat jejich názor. Mezilidské vztahy se začínají zlepšovat.

Nemoci a neduhy

Bolest hlavy - bušivá

Břišní slinivka - poruchy způsobené chybějícím pocitem bezpečí

Ctižádost - ve snaze o společenské postavení

Egocentrismus - hovoří neustále o své důležitosti

Hypochondrie - mluví o ní nebo je těžký introvert

Játra, žlučník - záchvaty a otoky provázené poraněnou pýchou

Kašel - nervozní, z podráždění

Komplex - z nenaplněné potřeby obdivu, méněcennosti

Kontakt - zneužívání kontaktu pro sebeprezentaci

Krk - při zánětu

Ledviny - onemocnění v důsledku sklíčenosti

Lhaní - lže, aby se udělal zajímavějším

Nemoci - u dětí či mládeže, když před písemnou prací náhle onemocní

Noční pomočování - u dětí, které byly už v pořádku, ale opět se pomočují

Potrat - obrovská potřeba o něm mluvit zas a znovu

Samolibost - hlavně u mladistvých s potřebou uplatnit se, zalíbit se jako kompenzace pocitu méněcennosti

Srdce - nervozní bušení spojeno se svalovými křečemi a pocitem bezmoci

Sluch - poruchy s možnou hluchotou


CESMÍNA OSTROLISTÁ (HOLLY) - 15

Tato esence je pro lidi, kteří jsou žárliví, zatvrzelí, plní záště a někdy mohou být vzteklí. Je pro ně těžké otevřít srdce lásce. Jejich negativní postoj pramení ze závisti, nenávisti, žárlivosti a pohrdání. Bolest u nich však může vznikat z vnitřní nejistoty. Mívají zlost na někoho s účelem pomsty. Jejich emoce jsou opravdu silné a mají pocit, že je nikdo nemá rád. Lidé si myslí, že se musí změnit ostatní. Podle toho, o jakou osobnost se jedná, tyto pocity se mohou anebo nemusí projevovat navenek. Někteří lidé si ponechávají takové pocity pro sebe, jiní vzplanou výbuchem zlosti.

Pomoc od esence

Pomáhá uvědomit si univerzální lásku, pomáhá odpouštět. Nejsme panovační, i když se jedná o naše problémy. S pocitem vnitřní harmonie máme opravdu radost z úspěchů jiných. Chrání nás před vším, co není láska.

Nemoci a neduhy

Agresivita - nekontrolovatelná a nepotlačitelná; spojená se žárlivostí a hněvem nebo spojená s nátlakem či násilím

Alergie -  silné obranné reakci, šoku, podráždění (např. kopřivka)

Deprese - z potlačované zlosti a agresivity

Horečka - ze žárlivosti (např. u dětí); neočekávaná bez náznaku nemoci

Hyperaktivita - u dětí, které se chovají vztekle, nenávistně a žárlivě

Hněv - dotyčný rád zlobí druhé

Cholerik - ihned se rozčílí

Infekce - nedoléčená, vleklá

Kašel - z agresivity vůči někomu; náhlé záchvaty kašle; suchý dráždivý

Klimakterium - se silnými emocemi

Nenávist - z pocitu ublíženosti

Nespavost - doprovázená hněvem

Pokožka - zapálená, zarudlá, svědivá

Potrat - nenávist a žárlivost po potratu, zlost na matky s dětmi

Problémy s dětmi - děti, které žárlí na své sourozence; rivalita mezi sourozenci

Srdce - zatvrdlé; u všech forem srdečních potíží

Vředy - všechny druhy

Zápaly a záněty - normalizuje akutní zánětlivé procesy

Zvracení - jako akt agresivity

Žaludek - z pocitu hněvu; vnitřního, otevřeného či potlačeného


ZIMOLEZ KOZÍ LIST (HONEYSUCKLE) - 16

Tato esence je pro lidi, kteří často vzpomínají na svou minulost a znovu ji emočně prožívají. Mají pocit, že nic tak pěkného už nebude jako dříve. Litují svoje chyby a promarněné příležitosti a tráví svůj čas sentimentálními vzpomínkami na staré dobré časy, chtěli by, aby věci byly takové jako byly předtím. Navzdory lítosti a žalu, nejsou schopni změnit současné okolnosti a svůj pohled orientují jen na minulost. Žijí v nostalgii a ve stavu stýskání. Dělá jim problém žít v přítomném okamžiku a nemají zájem o každodenní dění. Těžko překonávají smrt blízké osoby. Mohou být připoutáni ke ztrátě milovaného člověka, k lepším dnům v minulosti nebo nemohou překonat nějakou smutnou událost, ztrátu zaměstnání.. Těžko překonávají úmrtí a v hovoru se neustále obrací do minulosti.

Užívá se také při ztuhlosti, přestěhování, rozchodu s partnerem, odchodu do důchodu, začátku školní docházky. 

Pomoc od esence

Minulost začínáme vnímat jako cennou zkušenost, ze které se můžeme poučit v současnosti. Dokážeme se odpoutat od toho, co už uplynulo - od vztahů, rodičů, zaměstnání, místa, atd. Jsme schopni žít teď a tady, necháváme za sebou dramatické období.

Nemoci a neduhy

Koncentrace (poruchy) - z neustálých návratů do minulosti

Rozvod - pro děti, které touží po minulém a špatně se smiřují s rozvodem rodičů

Srdce - dlouhodobé potíže se srdcem, způsobené touhou po tom, co už minulo

Zármutek lásky - z pocity smutku


17 HABR (Hornbeam)

Pro ty, kteří cítí, že nemají dostatek sil, mentálně i fyzicky, aby nosili břemeno života, které je na ně naloženo. Záležitosti každodenního života se jim zdají být příliš velké na to, aby je splnili, ačkoli obecně své úkoly zvládají. Probouzejí se s pocitem skepse a pochybnostmi, zda zvládnou denní práce. Pocit lenosti, přepracovanost. Odkládají věci, do kterých se jim nechce na dobu neurčitou. Cítí unuděnost a frustraci, pochybují o vlastní výkonnosti a trpí nedostatkem kreativity - Nezpůsobuje to vyčerpanost, ani únavu z přepracování, ale spíš duševní únavu při pomyšlení na to, co je ještě třeba udělat.

Pomoc od esence

Dodává vnitřní přesvědčení o své vlastní síle. Dodává vitalitu a energii. Jsme schopni čelit "denní práci", začínáme být spontánní. Začínáme mít radost z každého dalšího dne. Dodává kreativitu a spokojenost.

Nemoci a neduhy

Deprese - ze strachu něco si odřeknout

Koncentrace (poruchy) - z nedostatku motivace

Krevní oběh - poruchy krevního oběhu a pocit, že se neumí "rozpumpovat"

Závislost - na kávě, čaji, alkoholu


NETÝKAVKA ŽLÁZONOSNÁ (IMPATIENS) - 18

Tato esence je pro lidi, kteří nemají rádi ztrácení času, jsou netrpělivý a všechno chtějí hned vyřídit, čekání je nebaví. Při mluvení a myšlenkách nasazují rychlé tempo a dokončují věty lidí, se kterými mluví. Prozrazuje je i řeč těla - při své unáhlenosti si roztržitě s něčím pohrávají, často se dívají na hodinky, pomalu se přesouvají směrem ke dveřím. Objevují se u nich výbuchy temperamentu, které ale rychle odezní. Ovládá je stres, nepokoj, chaotická energie a pocit, že vyskočí z kůže. Můžou být nervózní ze svých pomalých kolegů, ale i ze svých dětí, kterým něco trvá.

Pomoc od esence

Naše jednání není už tak ukvapené a začínáme být trpěliví. Máme porozumění pro naše okolí, které je pomalejší. Obtížné problémy dokážeme řešit diplomaticky a v klidu. Cítíme vnitřní klid a vyrovnanost. Lépe hospodaříme s časem, který máme k dispozici. Začínáme si život více vychutnávat.

Nemoci a neduhy

Alergie - při náhlých alergických změnách na kůži

Astma bronchiale - domnělou lhostejností se snažíme zakrýt svou netrpělivost

Bledost - stálá bledost v obličeji

Bolest hlavy - spojená s nervozitou a netrpělivostí

Hektika - z netrpělivosti

Horečka - dotyčný má sklon k horečnatým stavům; s velkým neklidem, blouzněním či smíchem

Hyperaktivita - u dětí, které se zvlášť rychle pohybují

Klimakterium - spojená s velkým vnitřním nepokojem

Koncentrace (poruchy) - netrpělivost, nepokoj

Menstruace - předmenstruační nervozita

Nervozita - projevuje se gesty: škrábání na hlavě, luskáním prstů atd.; s vnitřním nepokojem a sebehecováním, zatímco jiní se zdají být pomalí

Pokožka - rychle se objevující svědivý osyp v důsledku nervozity; kožní plíseň; zanícená, alergické rudé pupínky

Žaludek (problémy) - z netrpělivosti a z prudkých reakcí


MODŘÍN (LARCH) - 19

Tato esence je pro lidi, kteří mají pocit méněcennosti, i když mají určité schopnosti. Mají malou sebedůvěru a pochyby o sobě. Cítí vlastní nedostatečnost a často snižují své vlastní hodnoty a přednosti. Srovnávají se s druhými a ostatním přejí úspěch, ale sami se bojí ukázat. Zpátky je drží jejich vlastní frustrace a nejistota. Stojí v pozadí a nechají jiné, aby zaujali jejich místo. Následkem toho si nechají ujít mnohé životní příležitosti, protože nemají dost sebedůvěry. Jak se jim naskytne nějaká příležitost, obyčejně řeknou "to bych asi nezvládl", jsou plní pochybností o vlastních schopnostech a strachu ze selhání. Jejich sebevědomí podléhá názoru druhých.

Pomoc od esence

Začínáme si více věřit, jsme si vědomi svého potenciálu a chceme ho vyjádřit. Máme se rádi takoví, jací jsme. Jsme připraveni riskovat a slovo "nemůžu" mizí z našeho slovníku. Jsme schopni v sobě objevit ten správný potenciál a rozvíjet ho. Nepodléháme vlivu druhých.

Nemoci a neduhy

Akné - jako výraz odmítání sebe sama

Impotence - i přes projev impotence dotyčný cítí jako muž

Klimakterium - s pocitem méněcennosti jako žena

Komplex - z nedostatku sebedůvěry; nadřazuje druhé nad sebe

Kontakt s lidmi (problém) - z pocitu méněcennosti

Neúspěch - očekávaný s pocitem, že nelze mít úspěch

Osteoporóza - všeobecně; u žen

Puberta - na podporu pocitu sebejistoty

Víra - pacient nevěří ve své uzdravení a pochybuje o svých možnostech se vyléčit


KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ (MIMULUS) - 20

Tato esence je vhodná pro lidi, kteří mají nějaký konkrétní strach. Může se jednat o nejrůznější fobie, tak i o strach z mluvení na veřejnosti, chudoby, bolesti, strach z autority či kvůli ztrátě pracovního místa, ze zkoušek. Nebo také se může jednat o strach, že selžeme, něco nedovedeme, že se dopustíme chyb a omylů, nenajdeme žádného partnera. Tito lidé jsou většinou plaší a ostýchaví, necítí se dobře mezi lidmi, které neznají. Často se pak červenají či slovně zadrhávají. Nejsou rádi středem pozornosti.

Pomoc od esence

Dodává nám statečnost a užíváme si života beze strachu. Získáme větší sebejistotu a dokážeme čelit zkouškám s humorem a důvěrou. Dokážeme se obhájit a naše emoce zvládáme mít pod kontrolou.

Nemoci a neduhy

Hektika - ze strachu

Imunitní systém - slabý spojený s obavami a přecitlivělostí

Impotence - se strachem a přecitlivělostí

Kontakt s lidmi (problémy) - ze strachu z druhých

Kýchání - nervózní

Ledviny - onemocnění spojené s pocity obav a strachu

Noční pomočování - u dětí se strachem z očekávání

Trávení - průjem z obav před konkrétní záležitostí

Žaludek (problémy) - ze strachu z nastávajícího úkolu nebo zkoušky


DIVOKÁ HOŘČICE (MUSTARD) - 21

Tato esence je pro lidi, kteří mají deprese a hluboký vnitřní smutek bez patrného důvodu. Nezájem a sklíčenost ovládne celou osobnost a duševní život člověka. Chybí chuť do života a uzavírají se do sebe. Jejich život jakoby ztratil smysl, vše je jim lhostejné, jsou velmi nešťastní, ale když se jich zeptáte, proč se tak cítí, sami neznají důvod. Často říkají, že mají všechno, co si přejí, milující rodinu, pohodlný domov, dovolené, žádné finanční problémy, a přece se cítí tak mizerně a sami nevědí proč. Zádumčivost a melancholie ovládnou celou osobnost a duševní život člověka a nelze je setřás Jejich nálada klesne bez zjevného důvodu, zůstane taková celé dny, týdny ba i měsíce, až se najednou zvedne přesně tak jako klesla, až na to, že ten stav se vrací znovu a znovu v kolísavém cyklu. 


Dále se užívá zimní depresi z nedostatku světla a tudíž nedostatečné tvorby Melatoninu, lhostejnosti, otupělosti, pokleslosti na mysli, beznaději, nedostatku síly k dalšímu životu, nechutenství, smutku, že další život ztratil smysl, depresivních stavech v pubertě, krizi středního věku. 

Pomoc od esence

Získáme novou životní sílu a schopnost nevzdávat se v období deprese. Získáme vnitřní stabilitu a klid, který se nedá jen tak lehce zničit. Začínáme chápat, že bolest a trápení jsou šance k vnitřní přeměně. Znovu se dokážeme radovat a těžké chvilky brát i s humorem a lehkostí. 

Nemoci a neduhy

Deprese - bez důvodu; v pubertě či středním věku

Hormony - při horm. změnách se smutkem a tíživými náladami, které mohou vykazovat známky deprese

Játra, žlučník - při poruchách

Krevní oběh - oslabení provázené depresemi

Menstruace - předmenstruační syndrom s depresí

Nespavost - z hlubokého smutku


DUB (OAK) - 22

Tato esence je pro lidi, kteří jsou silní, stateční a spolehlivý, ale opouští je vnitřní síla, protože ignorují svoje vyčerpání. Jsou to bojovníci, nevzdávají se naděje a nepodléhají nepřízni osudu, ostatní k nim často chodí pro radu. Dřou tvrdohlavě bez dopřání odpočinku, protože si myslí, že jsou nenahraditelní (práci za ně nikdo neudělá). Ale někdy tito lidé mohou věci přehnat, a přestože ignorovali varovné signály únavy a bolesti, pak zjistí, že už nemají sílu. Cítí se proto nešťastní a nahněvaní na sebe. Můžou pak zažívat pocity sklíčenosti a zhroucení.

Pomoc od esence

Učí nás odpočívat a zastavit se bez výčitek svědomí a pomáhá nám uvědomit si, že jsme nahraditelní. Obnovuje ženskou, pasivní stránku v každém z nás. Začínáme si uvědomovat, že odnímáním problémů a břemen z druhých je oslabujeme a dokonce zbavujeme ostatní svéprávnosti. Přebíráme zodpovědnost pouze za sebe a své skutky.

Pomoc od esence

Astma - při zablokování hrudního koše

Bolest hlavy - ze zarputilosti, napětí a stresu; víkendová bolest

Ctižádost - nezkrotná, neumí přestat

Cholesterol - zvýšený

Ischias (houser) - spojený se silnou vůlí, ctižádostí a snaživostí jedince

Klouby - ztrnulost, všeobecně na problémy s klouby

Krevní oběh - kolaps

Menstruace - při křečích před a v průběhu menstruace

Nemoc - pacient není schopen akceptovat svou nemoc

Sluchové problémy - všeobecně

Trávení - problémy z přepracovanosti


OLIVA (OLIVE) - 23

Tato esence je pro lidi, kteří jsou dlouhodobě vyčerpaní osobními problémy, prací, školou, nemocí, atd. Vyčerpání je dohání k slzám a chybí jim životní radost. Cítí se velmi unavení a nemohou už dál. Dřívější aktivity, které jim přinášely radost, jsou najednou nezajímavé. Mají potřebu dlouhého spánku. Kvůli své únavě mohou cítit vnitřní odpor k sobě sama.

Pomoc od esence

Pomáhá nám vnímat správnou míru únavy a hospodařit s energií. Znovu se nám obnovuje síla, vitalita a zájem o život. Zotavuje nás po po velkém tělesném a duševním zatížení. Dovolíme si více odpočinku.

Nemoci a neduhy

Bledost - způsobená únavou

Deprese - spojená se slabostí, především v oblasti srdce

Impotence - ze slabosti a vyčerpání

Játra, žlučník - nezvyklá únava po jídle

Nespavost - z vyčerpání

Pokožka - suchá a hrubá

Porod - těžký; vyčerpávající porodní bolesti; porody následující rychle po sobě

Rekonvalescence - po úplném tělesném vyčerpání, kdy člověk nemá žádnou vnitřní energii

Uzdravení - pokud proces uzdravení stagnuje

Zápaly a záněty - u chronických procesů na vnitřních orgánech


SKOTSKÁ SOSNA (PINE) - 24

Tato esence je pro lidi, kteří se trápí pocitem viny, který si můžou v sobě nést už dlouhé roky. Neustále si něco vyčítají a tím se sebetrýzní, mají pak pocit bezcennosti a nedůstojnosti. Mají potřebu se za všechno a za všechny omlouvat. Cítí zodpovědnost za chyby druhých a dávají si to sami za vinu. Jsou plní výčitek svědomí a vyčítají si to i tehdy, když neudělali nic špatného. Jsou nesmělí a podceňují sebe sama. Myslí si, že některou nemoc či bolest si zaslouží. Mají špatné svědomí a prožívají vnitřní smutek.

Pomoc od esence

Začínáme objevovat lásku k sebe sama a pomáhá nám brát vinu pouze za své činy. Jsme schopni odpustit sami sobě. Přestáváme si neustále předhazovat nějaké viny z minulosti a nepřipustíme už nespravedlivé zacházení s naší osobou. Uvědomujeme si, že dělat chyby je lidské a začínáme se sebe vážit. Přestáváme si vsugerovávat pocity viny.

Nemoci a neduhy

Deprese - z pocitu, že dotyčný dobře neobstál

Hněv - na sebe

Komplex - jedinec se obviňuje a neumí si odpustit své selhání

Ledvinové kameny - bolest, co mu "sedá na ledviny"

Lhaní - lže ze strachu před trestem

Masochismus - zakořeněné pocity viny, v nichž si dotyčný jakoby libuje

Nespavost - z pocitu viny a sebeobviňování

Noční pomočování - u dětí, které mají pocit viny

Okusování nehtů - pochybuje o sobě, má o sobě špatné mínění

Pokožka - svědění, neustálé kýchání

Rodiče - aktivně pracující rodiče se cítí provinile vůči dětem

Žlučník - žluč. kameny u cholerických typů, hněv a zlost jako průvodní jev


ČERVENÝ KAŠTAN (RED CHESTNUT) - 25

Tato esence je pro lidi, kteří se obávají, že jejich milovanému se stane to nejhorší, jsou přespříliš starostliví a myslí si, že malá potíž u ostatních může vést k vážné nemoci, nebo se bojí, že si dítě při hře ublíží atd. Mají neustálou potřebu kontrolovat své blízké, což ostatní můžou vnímat jako vměšování do jejich soukromého života. Tito lidé překračují zdravou míru starostlivosti, jsou pak nervózní a trápí se, když nemají přehled o ostatních, na kterým jim záleží. Tito lidé se nebojí o sebe, jejich obavy se týkají zdraví a bezpečnosti své rodiny. Nemají dostatek důvěry v pozitivní výsledek u ostatních.

Pomoc od esence

Pomáhá nám věřit, že jsou všichni v pořádku a necháváme své blízké žít jejich život podle jejich představ. Přestáváme se vnucovat jiným lidem, poskytneme rady až na vyžádanou pomoc. Získáme pozitivní myšlení a víru v dobré konce. Naučíme se odpoutat se od bližních.

Nemoci a neduhy

Astma bronchiale - při přílišné svázanosti s druhými

Ledviny - těžkosti u člověka, který si dělá přílišné starosti o jiné

Nespavost - z nejasného vnitřního neklidu

Poruchy stravování - u dětí s omezenými možnostmi hraní

Problémy s dětmi - mají neustálý strach o své rodiče

Rodiče - své dítě neustále ochraňují, pozorují a sledují


DEVÁTERNÍK PENÍZKOVÝ (ROCK ROSE) - 26

Tato esence je pro lidi, kteří na nějaké situace reagují s panikou a hrůzou, při které "zkamení". Ztrácejí orientaci, přehánějí a dramatizují situaci. Strach v nich vyvolává třes kolen, mdloby či náhlé pocení, koktání, zblednutí atd. Esence se užívá při hlubokých otřesech jako je např. nehoda, přírodní katastrofa, operace, přepadení. Tento stav trvá poměrně krátkou dobu a vztahuje se ke konkrétní krizové situaci. Užívá se při strašidelných snech a neklidném spánku kvůli nočním můrám. 

Pomoc od esence

Dodává nám odvahu a duchapřítomnost, v naléhavých situacích zachovává klid. Přináší nám zklidnění v solar plexus a jsme schopni nějak reagovat na těžké situace.

Nemoci a neduhy

Astma bronchiale - u dlouhých a vyčerpávajících záchvatů

Bledost - výrazné zblednutí při šoku

Cestovní nemoc - strach a panika před cestováním letadlem

Drogy - dlouhodobě zneužívané

Epilepsie - s panikou

Infarkt - v průběhu

Klimakterium - s návaly horka

Krevní oběh - při úplném selhávání

Ledviny - těžkosti spojené s pocity paniky

Nemoc - vážná nemoc zjištěná po dlouhých obavách vyvolávající paniku a smrtelný strach; nemoc životu nebezpečná (infarkt, mrtvice, astmatický záchvat)

Porod - panika a strach ze smrti při porodu; komplikovaný porod např. pup.šňůra kolem krku

Rakovina - nemocného přepadává panický strach

Srdce - náhlé bušení s problémy dýcháním; při potížích srdce provázených strachem a panikou

Trávení - průjem způsobený panikou; žaludeční neuróza