Esence 1-13

ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ (AGRIMORY) - 1

Tato esence je pro ty, kteří skrývají svoje city za odvážnou a veselou tváří. Většinou jsou to bystří a šťastní lidé, často veselí. Druzí jen zřídka uvidí jejich hluboko zakořeněnou stísněnost. Nic o sobě neřeknou a odvádí od sebe pozornost. Přestože někdy vnitřně trpí, stále se snaží zachovat úsměv na rtech, takže jejich pocity zůstávají utajené. Ignorují tmavou stránku života a neberou věci vážně. Vyhýbají se osamělosti a rádi vyhledávají společnost. Díky tomuto postoji však jejich tělo většinou reaguje nějakou nemocí.

Jedná se o lidi, kteří nad svými problémy před ostatními mávnou rukou a své problémy zlehčí, i když se ve skutečnosti cítí mizerně. Snaží se přetvářet podle svého okolí, aby ho nezatěžovali. 

Pomoc od esence

Pomáhá nám vyjádřit naše skutečné emoce a tváříme se v souladu se svými náladami. Stáváme se skutečně radostnými a společenskými. Jsme připraveni ke konfliktům. Získáváme hluboký vnitřní mír.

Nemoci a neduhy

Astma - brání-li nadechnutí strach a bránice je zcela zablokovaná

Bolest hlavy - téměř křečovitá

Děti - ve dne andílek, v noci se budí

Epilepsie - s křečemi

Houser - se silnými bolestmi

Hněv - skrývaný, dotyčný ukazuje pořád milou tvář

Ischias - vyhřeznutí nebo posunutí obratlů, se silnými bolestmi

Klimakterium - dotyčný se snaží klimakterium zamlčet a předstírá mladost

Kontakt s lidmi (problém) - strach ze společnosti, strach ukázat, jaký jsem

Křeče - jsou odrazem vnitřní strnulosti

Lhaní - pro děti, které často lžou

Náruživost - žravost, hubenost

Nemoc - nemoc jednoho z rodičů vyvolá v dítěti potlačování vlastních potřeb; při psychické nemoci ze starostí; dotyčný podceňuje nemoc či příznaky a dělá si z ní legraci

Nespavost - často způsobená úplňkem

Noční pomočování - u dětí, které mají něco na srdci, ale dělají, jako by všechno bylo, jak má být

Pokožka - kožní problémy spojené s podrážděností a nervozitou

Porod - křeče nebo silné bolesti v průběhu

Puberta - na podporu přirozeného vztahu k sexualitě

Roztěkanost, roztržitost - způsobená nepříjemnostmi, společností, sledováním televize, alkoholem nebo určitými aktivitami

Trávení - zácpa způsobená zablokováním energie

Zápaly a záněty - pacient s chronicko-degenerativní chorobou si nechce přiznat své bolesti

Závislost - alkohol, drogy, pracovní závislost

Zklamání - dotyčný nedává své zklamání najevo a potlačuje je


TOPOL OSIKA (ASPEN) - 2

Tato esence je vhodná pro lidi, kteří mají strachy, které nedokážou pojmenovat a z nějakého důvodu jsou náhle nervózní a úzkostliví. Jedná se o: strach z pronásledování; "noční můry"; náměsíčnost; lehké bludné představy; ustrašenost; strach vzniklý vlastní fantazií; strach ze tmy; strach před černou mocí; strach z nadpřirozených sil; velké citlivosti a příliš velké otevřenosti; strach ze strachu; nutkavých představách; strachu, že mému strachu nikdo neporozumí; obavě, že se může stát něco strašného. Dotyčný má předtuchu hrozícího nebezpečí doprovázené chvěním. Když se však zeptáte z čeho má strach, neví a nedokáže vysvětlit, proč se vlastně bojí.

Pomůže zvládnout strach z neznámého, který může trápit např. maminky chystající se rodit poprvé.

Pomoc od esence

Dodává nám pocit odvahy a jistoty. Úzkostlivé stavy nahradí přáním po novém dobrodružství a prožitku bez ohledu na těžkosti a nebezpečí. Začínáme mít důvěru v dobrý konec. Jsme schopni lépe porozumět svým nevysvětlitelným obavám. Přestáváme se bát duchovních témat. Dokážeme se "uzemnit". Pomáhá proti panice bez zjevné příčiny.

Nemoci a neduhy

Agresivita - spojená s pocitem ohrožení

Astma - brání-li nadechnutí strach a bránice je zcela zablokovaná

Epilepsie - se špatnými předtuchami

Hektika - ze strachu

Ledviny - onemocnění spojené s pocity obav a strachu

Násilí - naprosto iracionální, nepochopitelný nával vzteku

Nespavost - zlepšuje spánek

Srdce - nedefinovatelný strach v oblasti srdce a hrudi

Trávení - průjem ze strachu z neznámé situaceBUK LESNÍ (BEECH) - 3

Tato esence je pro lidi, kteří těžko chápou chyby druhých a nemají žádné porozumění k nedostatkům či pomatenosti jiných. Dokážou být velmi kritičtí k ostatním, které považují za bláznivé, krátkozraké anebo hloupé a často jim chybí tolerance a empatie. Mají silný pocit vlastní převahy vůči ostatním - myslí si, že se nikdy nemýlí. O ostatních mluví převážně špatně. Na prví pohled se můžou zdát jako klidná osobnost, ale uvnitř jsou netrpěliví a podrážděni. Nedokážou se vcítit do ostatních lidí a mohou tak mít v konečné fázi pocit izolovanosti a samoty. 

Své pocity méněcennosti si kompenzují kritizováním druhých. Jejich chování tak působí arogantně.  Jen těžko připouští, že ostatní mají také své vlastní ideály a mohli by tedy mít dobrý důvod dělat tak jak dělají.

Pomoc od esence

Dokážeme si přiznat chybu a umíme se vcítit do ostatních lidí a jsme schopni v nich vidět dobro. Začínáme být více přátelští, tolerantní a soucitní. Jsme schopni vidět své vlastní chyby. Přestáváme poučovat jiné s arogantním chováním.

Nemoci a neduhy

Agresivita - po chybě či kritice druhých

Alergie - zákl. prostředek při nejrůznějších alergiích (na květový pyl, peří, zvířecí srst, atd.)

Hněv - kvůli chybám a pomalosti jiných lidí

Imunitní systém (poruchy) - člověk se příliš identifikuje s okolím a je přehnaně kritický

Kontakt s lidmi (problémy) - problémy v důsledku nejrůznějších předsudků

Nenávist - přicházející zvnějšku, kterou je nutné unést

Odpor - potlačený

Pokožka - má pocit, že jeho pokožka je příliš tenká, zdá se mu, jako by mu "vše zalézalo pod kůži"

Trávení - poruchy psychosomatického původu


ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁ (CENTAURY) - 4

Tato esence je pro lidi, kteří mají problém se prosadit a těžko říkají "ne" na prosby ostatních, i když se jim pomáhat nechce. Nechávají se často využívat a komandovat. Dělá jim problém postavit se autoritě (rodičům, agresivnějším přátelům či partnerům, nadřízenému, ...), nejsou schopni určit si vlastní hranice a jsou tak zaplaveni úkoly či problémy ostatních, že zákonitě přichází únava. Jejich určitá část povahy je nesmělá, plachá, tichá s málo silnou vůlí. Mají sklony k poníženosti a obětování se. Jsou snadným terčem manipulátorů, neboť mají laskavou povahu.

Esence je vhodná i tehdy, pokud něčemu neumíme vzdorovat - např. přejídání.

Pomoc od esence

Začínáme být zdravě sobečtí - jsme ochotni pomoci, ale ne za každou cenu. Dokážeme určit své hranice a je pro nás snadné říct ostatním "ne". Uvědomujeme si vlastní cenu a jsme schopni čelit povahově silnějším či agresivnějším jedincům. Bereme zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou.

Nemoci a neduhy

Deprese - z přepracovanosti, nedostatku energie, ze zklamání

Hněv - potlačený, ze strachu ze ztráty lásky neumí nic odmítnout

Komplex - z nedostatku uznání

Masochismus - bitá osoba, která příliš miluje

Noční pomočování - u dětí, které trpí pod dominantním nebo agresivním chováním jiných dětí či rodičů a uvolní se pouze v noci

Zklamání - nevyřčená přání se nenaplnila

Závislost - v důsledku slabé vůle


ROŽEC (CARETO) - 5

Tato esence je pro lidi, kteří nedůvěřují svému vlastnímu úsudku při rozhodování. Neustále hledají radu u ostatních a nechají se tak snadno ovlivnit. Jsou nejistí, důvěřiví v jiný názor, závislí na mínění autorit (rodiče, přátelé, guru, ..). I když mají svůj názor na danou věc, řídí se podle ostatních. Hledají schválení ke svým názorům a rozhodnutím. Tito lidé ztratí tolik času v dilematu, že mohou promarnit mnoho příležitostí. Chybí jim intuice - nejsou schopni naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

Mohou se ptát všech svých přátel "co bych měl dělat? Co bys dělal na mém místě?" A pak, když vyslechnou všechny odpovědi, rozhodnou se přeci jen podle svého. Tito lidé ztratí tolik času v dilematu, že mohou promarnit mnoho příležitostí.

Pomoc od esence

Začínáme věřit svých schopnostem a rozhodnutím, začínáme být zodpovědní za svůj život. Probouzí se důvěra v intuici. Nenecháme se snadno už ovlivnit názory druhých a jsme kritičtější k jejich radám. Spoléhám sami na sebe a hledáme vlastí životní cestu.

Nemoci a neduhy

Závislost - na jiných z nejistoty a nesamostatnosti


SLÍVA TŘEŠŇOVÁ (CHERRY PLUM) - 6

Pro lidi, kteří mají strach, že ztratí kontrolu nad svým chováním. Může u nich nastat pocit, jakoby stáli před nervovým zhroucením. Převládá u nich zoufalství, tak i strach ze ztráty rozumu. Mívají hysterické chování ke svým přátelům a rodině, záchvaty hněvu a zuřivosti. Mají strach sami ze sebe - bojí se, že by mohli někomu ublížit či spáchat sebevraždu. Prožívají vnitřní velký tlak a agresi. Nevidí východisko z dané situace. 

Pomoc od esence

Pomáhá vyjádřit a uvolnit emoce rozumným způsobem. Vrací racionalitu. Začínáme jednat klidně. Získáváme kontrolu sami nad sebou. Pomáhá proti zoufalství, šílenství a sebevraždě. Vede k pochopení, že všechny překážky přispívají k našemu růstu a duchovnímu vývoji.

Nemoci a neduhy

Agresivita - při přehnané reakci

Astma - při panickém strachu z dalšího záchvatu

Bulimie - provázená silným vnitřním napětím

Drogy - psychické škody skrze drogy

Epilepsie - s křečovými záchvaty

Horečka - hrozí, že bude silně stoupat

Hyperaktivita - spojená s hysterickým chováním a ztrátou kontroly

Játra, žlučník - poruchy s pocity násilí a paniky

Kašel - při záškrtu v záchvatu kašle je projevem vnitřních křečových stavů

Klimakterium (přechod) - s návaly horka, provázený hysterií, přehnanou sexuální touhou

Nervozita - z obav, že nelze mít vše pod kontrolou

Neurodermitis (atopický ekzém) - se silnými projevy temperamentu

Noční pomočování - u dětí, které jsou přes den příliš kontrolovány a uvolní se pouze v noci

Okusování nehtů - z vnitřní podrážděnosti

Pokožka - nepříjemně svědivá, člověk má pocit, že svědění nevydrží

Potrat - myšlenky na potrat spojené s pocitem sebevraždy

Puberta - sexuální problémy nejsou kvůli morálním předsudkům ventilovány a vzniká citový zmatek

Přetížení - rodiče mají strach, že z přetížení ztratí sebeovládání

Skřípání zuby - z potlačené agresivity

Srdce - problémy se srdcem z nepředvídatelných pocitů

Zvracení - po velkých návalech zlosti


POUPĚ JÍROVCE (CHESTNUT BUD) - 7

Tato esence je pro lidi, kteří se nedokáží poučit se svých životních zkušeností a chyb, pokračují v nevhodném zaměstnání. "Chodí" stále v jednom kruhu a nejsou schopni z něho vystoupit. Mají potřebu opakovat to, co již bylo řečeno. Mají bloky celkově v učení a jsou těžkopádní. Místo toho, aby se z chyb poučili, snaží se na ně zapomenout a nekladou si otázkou, proč se jim vše děje. Mívají opakující se nemoci. Odmítají udělat nový životní krok.

Pomoc od esence

Učí nás posunout se dál. Vidíme sebe i své chyby a učíme se z každé své zkušenosti. Jsme schopni pochopit a změnit své vzorce chování, které nám nejsou již prospěšné. Jsme schopni uvést duchovní zkušenosti do praxe. Pomáhá zbavit se těžkostí způsobených opakováním chyb. Obnovuje proces učení.

Nemoci a neduhy

Artismus a různá postižení - všeobecně

Koncentrace (poruchy) - u vývojově opožděných; z důvodu ztráty zájmu o učivo

Migréna - záchvat migrény vždy po výměně názorů

Noční pomočování- u dětí, které si zvykly na mokrou postel a neumějí se poučit ze svých chyb

Paměť - stále zhoršování paměti

Roztěkanost, roztržitost - z nepozornosti


ČEKANKA OBECNÁ (CHICORY) - 8

Tato esence je pro lidi, kteří chtějí, aby jim byli jejich blízcí po boku za každou cenu. Snaží se vyvolat u nich pocit viny (matky či otcové, kteří své dospělé děti drží na uzdě). Můžou být velmi fixovaní na svém partnerovi, neboť mají strach z opuštěnosti, jsou příliš závislí na ostatních. Dělají ze sebe nepostradatelné a s ostatními manipulují tak, aby jim druzí vždy vyhověli. Mají přílišné očekávání vděku a že druzí splní naše přání. Jsou to lidé laskaví a milí, ale mají sklon zbytečně se znervózňovat a tak inklinují k přílišné starostlivosti. Jsou nejšťastnější, když se cítí potřební při organizování a zařizování věcí v kruhu své rodiny. Tato laskavost se však může stát přehnanou a časem působit na ty, kterým je věnovaná jako dusivé objetí.

Pomoc od esence

Nepotřebujme být středem pozornosti za každou cenu, jsme schopni dávat, aniž bychom něco očekávali. Jsme schopni darovat skutečnou mateřskou lásku. Svým blízkým ponecháváme prostor a svobodu, držíme se zpátky a nemícháme se do záležitostí jiných.

Nemoci a neduhy

Agresivita - není-li prosazena vlastní vůle

Astma bronchiale - u dětí, které rodiče či vychovatelé potlačují, jen aby na nich byly závislé; pacient si chce získat náklonnost a pozornost

Bulimie - s potřebou upoutat pozornost

Deprese - na základě sebelítosti

Dítě - vyžaduje pozornost za každou cenu

Hypochondrie - skrze svou nemoc se snaží upoutat pozornost na sebe své okolí

Nemoc - kvůli své nemoci utiskuje druhé a nutí je se o něj starat; k utišení nemoci hlavně u dětí

Noční pomočování - nedostatek blízkosti, dětská žárlivost

Těhotenství - po potratu cítíme závist, že ostatní mají dítě a my ne

Vztah - neurotický vztah mezi rodičem a dítětem

Zklamání - člověk hodně udělal a nedočkal se vděku

Závislost - na pocitech jiných lidí


BÍLÁ LESNÍ RÉVA (CLEMATIS) - 9

Tato esence je pro lidi, kteří žijí ve svém vlastním světě a nemají zájem o realitu. Neradi se hádají a raději utíkají do svého světa, touží po lepších časech, ale nejsou aktivní. Může se jednat o lidi umělecké povahy, rádi se na něco těší, na něco, o čem mohou snít. Mívají proto nedostatečný zájem o přítomnost, poněvadž jejich mysl je plná nadějí a snů o budoucnosti. Zažívají apatii, nevšímavost, lhostejnost, zapomnětlivost. 

Mají nedostatečný zájem o konverzaci, která není dynamická a začínají se rychle nudit. Jedná se o typ člověka, který poslouchá bez naslouchání, vidí bez dívání a zapomíná, o čem se mluví anebo co mu bylo řečeno. Upřednostňují samotu a mají tendenci stahovat se do sebe.

V nemoci nevyvíjejí téměř žádné úsilí, aby se uzdravili. Nedostatečná koncentrace a duševní nepřítomnost mohou vést k častým nehodám.

Tato esence se podává i při ztrátě vědomí, mdlobách, při pocitu slabosti či omámenosti.

Pomoc od esence

Vrací nás do reality a přítomného okamžiku, zrychluje mysl. Pomáhá nám být ve svém těle a uskutečnit své sny. Neutíkáme od konfliktů a bereme sami za sebe zodpovědnost i za svůj život. Pomáhá zvládnout pocit slabosti a mdlob. Jsme pevně nohama na zemi. Začneme sami sobe lépe rozumět.

Nemoci a neduhy

Artismus - všeobecně

Bolest hlavy - z narušené koncentrace

Děti - spáš, prospí i kojení (pomáhá být vzhůru)

Epilepsie - spojená se ztrátou vědomí

Koma - pro posilněnění pacientovy vůle žít

Porod - dávno po termínu, přenošené dítě

Prokrvení - problémy v údech

Roztěkanost, roztržitost - s náchylností k dennímu snění

Sluchové problémy - v důsledku chybějícího zájmu o okolní dění

Trávení - problémy v důsledku nedostatku žaludečních šťáv


PLANÉ JABLKO (CRAB APPLE) - 10

Tato esence je pro lidi, kteří mají vysoké nároky na sebe sama. Mají pocit, že jsou oškliví a cítí se trapně či nepříjemně při tělesných symptomech (např. akné, výtoky, atd.). Můžou si připadat moc tlustí, hubení, vysocí, malí - své tělo nepřijímají, mají pocit hnusu. Esence je také vhodná pro lidi, kteří mají přehnaný smysl pro čistotu a pořádek. Mají strach z bakterií, a proto např. si neustále myjí ruce, vše dezinfikují, mají uklízecí mánii. Štítí se dotknout špinavého předmětu nebo něčeho, co sami neumyli. Lpí na maličkostech a jsou to puntičkáři.

Pomoc od esence

Začínáme mít pozitivní náhled na sebe sama a na své tělo i přes jeho nedokonalosti. Přijímáme se sami sebe takoví, jací jsme a cítíme vnitřní spokojenost. Pomáhá nám vnímat čistotu a pořádek v normě. Pomáhá zbavit se čehokoliv, co nemáme rádi (v těle nebo podvědomí). Probouzí vlastní léčivé síly.

Nemoci a neduhy

Akné - zákl. prostředek při nemocích kůže; provázené odporem z pupínků na kůži

Bulimie - provázená pocitem nečistoty

Fanatismus - v souvislosti s pořádkem a čistotou

Chemoterapie - během chemoter. a po její aplikaci

Imunitní systém (poruchy) - působí očistně na duši i tělo, napomáhá uzdravení

Infekce - všeobecně

Menstruace - na traumatické pocity z první menstruace či při pocitech nečistoty

Nemoc - k všeobecnému pročištění krve při dlouhodobých potížích

Nenávist - vůči sobě s pocitem nečistoty

Noční pomočování - u dětí, které mají nepříjemný pocit z ušpinění

Odpor - všeobecně; vůči špíně, hmyzu, možnosti nákazy, k líbání, kojení, k sobě samému

Pokožka - loupá se; odpor před osypem; chronicky nečistá; jedinec má pocit nečistoty

Puberta - pocit, že vypadá ošklivě

Rodiče - stydí se za nedokonalosti svých dětí

Škodlivé látky - po dlouhodobém pobývání v blízkosti škod. látek v průmyslu, zemědělství apod.

Tlusté střevo - napadané plísněmi, člověk se cítí vnitřně nečistý

Zápaly a záněty - pomáhá u zánětu všeho druhu; léčí hnisavé procesy

Zvracení - záměrně vyvolané, s pocitem nečistoty


JILM (ELM) - 11

Tato esence je pro lidi, kteří mají pocit, že rodinné či pracovní povinnosti je zahlcují na tolik, že jsou z toho vyčerpaní, je toho na ně moc. Začínají tak pak o sobě pochybovat i o svých schopnostech. Jedná se o krátkodobou ztrátu odvahy, což vede k pocitu slabosti a neschopnosti. Většinou jsou to schopní lidé a mohou zastávat zodpovědné místo, ale když břemeno jejich zodpovědnosti nebo čehokoli jiného začne narůstat, stane se nakonec pro ně obtížné. V jednu chvíli se na ně sesype spousta povinností a oni jsou bez síly jak fyzické, tak i psychické.

Pomoc od esence

Vrací nám pocit sebedůvěry a přibíráme si pouze tolik úkolů, kolik jsme schopni zvládnout. Naučíme se žádat o pomoc a udělat si čas na své vlastní potřeby. Navrací ztracenou energii. Na problémy se dokážeme podívat z nadhledu.

Nemoci a neduhy

Ctižádost - nekontrolovatelná, spojená s velkým vnitřním napětím

Děti - mají ve škole pocit, že je toho učení hodně

Hormony - základní prostředek u hormonálních poruch

Krevní oběh - náhlé bušení srdce při potížích kr.ob.

Nemoc - akutní těžká nemoc objevená z čistajasna

Nervozita - způsobená velkým stresem

Operace - před operací

Plíce - chronická nemoc s pocitem nedostatku vzduchu

Porod - s nebezpečím potratu

Srdce - nervozní bušení

Těhotenství - když má pocit, že je toho na ní moc

Trávení - žaludeční problémy spojené s přepínáním sil

Žaludek (problémy) - z vyčerpání, člověk si nabral příliš a nyní se bojí odřeknout


HOŘEC PODZIMNÍ (GENTIAN) - 12

Tato esence je pro lidi, kteří snadno ztrácí odvahu, když nastoupí těžkosti nebo když se jim vymknou věci z kontroly. Může se jednat např. o ztrátu zaměstnání, neúspěch při zkouškách, nezdar v běžném životě, rozchod. Užívá se na skleslost v důsledku zklamání. Lidé pak cítí deprese bez příčiny a sklíčenost. Pochybují o svých vlastních schopnostech po počátečních selháních a mají nedostatek výdrže.

Hořec je nápomocný též u lidí, kteří se cítí poraženě a sklíčeně při dlouhé nebo stále se vracející nemoci.Je vhodný i pro děti, které kvůli školnímu přetížení ztrácí odvahu.

Pomoc od esence

Pomáhá nám neztrácet odvahu, když se nic nedaří nebo když se situace zhoršuje. Začínáme mít pozitivní přesvědčení, že všechny těžkosti se dají překonat a dokážeme se vypořádat se smutkem či osudovými ranami. Jsme schopni řešit konflikty a problémy.

Nemoci a neduhy

Deprese - dotyčný se ještě nezotavil z rány osudy

Hormony - při horm. změnách s melancholickými náladami

Kašel - chronický, provázený pocitem ztráty odvahy

Koncentrace (poruchy a problémy) - v důsledku pochyb o vlastních schopnostech

Krize středního věku - s přesvědčením, že smysl mělo pouze to, co člověk neudělal, pocit marnosti

Nemoc - při velmi těžké nemoci k pozvednutí nálady nemocných i jejich blízkých

Porod - s nebezpečím potratu; vyčerpávající porodní bolesti; po těžkém porodu posiluje životní sílu dítěte

Poruchy stravování - ztráta chuti nebo naopak velký hlad

Rekonvalescence - posiluje odvahu

Trávení - bolestný tlak v oblasti žaludku a střev

Uzdravení - náhlé zhoršení po předchozím mírném zlepšení

Víra - už nevěří v dobrý konec

Zklamání - obava z příštího zklamání; s trvalými pochybnostmi


HLODAŠ (GORSE) - 13

Tato esence je vhodná pro lidi, kteří cítí velkou beznaděj a zoufalství. Chybí jim motivace k činům a mají pocit, že nic nemá smysl. Ve svém životě rezignovali a vzdali se boje, neboť si myslí, že neexistuje žádné řešení jejich problému. Jsou přesvědčeni o dědičné nemoci, která se nedá vyléčit. Zkoušejí různé metody vyléčení (ať už fyzické či psychické) jen proto, aby udělali radost rodině nebo svým blízkým, jejich víra v zlepšení situace je však nulová.

Pomoc od esence

Získáváme zpět víru a naději v zlepšení situace, navrací se nám jiskra do života a máme zájem o život. Jsme schopni přijmout nemoc jako pozitivní zkušenost. Začínáme být usměvaví a více pozitivní. Uvědomujeme si, že dokážeme svůj život řídit a nebýt jen náhodná oběť situace. Dodává důvěru a odvahu.

Nemoci a neduhy

Deprese - u těžkostí, které člověka táhnou směrem dolů; způsobená chronickou nemocí

Nemoc - při negativních prognozách

Rozvod - na pomoc všem vybudovat si rozvodu nový život

Uzdravení - vůbec nepostupuje k lepšímu

Zápaly a záněty - pomáhá aktivovat vlastní ozdravné síly


Vytvořte si webové stránky zdarma!