Agresivita

  • nekontrolovatelná a nepotlačitelná - Cesmína ostrolistá
  • spojená s žárlivostí a hněvem - Cesmína ostrolistá
  • při přehnané reakci (bojíme se, že ztratíme kontrolu sami nad sebou) - Slíva třešňová 
  • spojená s pocity trpkosti a sebelítosti - Žlutá vrba
  • po nepříjemném zážitku - Snědek okoličnatý
  • není-li prosazena vlastní vůle - Čekanka obecná
  • po chybě či kritice druhých - Buk
  • spojená s pocitem ohrožení neznámého - Topol osika
  • jako prostředek dominance - Vinná réva